Moje osiągnięcia

 

  • Nabycie i skuteczne zarządzanie zdywersyfikowanym portfelem klientów osób prawnych i fizycznych.
  • Współpraca z klientami od 30 lat, negocjacje i przedłużenie umów ubezpieczeniowych, rozwijanie i tworzenie indywidualnych autorskich programów ubezpieczenia.
  • Doskonałe wyniki sprzedaży kilka mln zł. rocznie składki ubezpieczeniowej Dział II.