Kim jest broker ubezpieczeniowy

  • Broker prowadzi działalność jako niezależny pośrednik ubezpieczeniowy, który w odróżnieniu od agenta ubezpieczeniowego, reprezentuje wyłącznie interesy swojego klienta (nie reprezentując przy tym żadnego z ubezpieczycieli)
  • Broker ubezpieczeniowy dzięki swej wiedzy specjalistycznej i doświadczeniu przygotowuje kompleksowy „szyty na miarę” program ochrony ubezpieczeniowej oparty na spersonalizowanej identyfikacji ryzyka oraz jego ocenie
  • Koszty serwisu brokerskiego zgodnie z prawem poddawane są rozliczeniom z ubezpieczycielami (prowizja) i nie obciążają bezpośrednio klientów brokera
  • Zadanie brokera nie kończy się jednak w momencie zawarcia umowy ubezpieczeniowej między klientem a firmą ubezpieczeniową. Broker czuwa też nad wykonywaniem umowy
  • Broker ubezpieczeniowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej
  • Nadzór nad działalnością brokerów ubezpieczeniowych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego